เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบหน้ากากอนามัย Face Shield จำนวน 390 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 390 ชิ้น  ให้กับสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่  มอบหมายให้นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จิตอาสา สภากาชาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ตามโครงการ “...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่  จิตอาสาสภากาชาดไทย กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์  รังษี  นายอำเภอบ้านไผ่  มอบหมายให้  นางวรารักษ์  รังษี  นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ(เพิ่มเติม) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๖  จังหวัดขอนแก่น ...