เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 18 เมษายน 2563 นางนงนภัส คงเมือง นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า ของสภากาชาดไทย ตามรูปแบบที่กำหนด...
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยนางนงนภัส คงเมือง นายกนายอนุสรณ์ จีรวุฒิ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง สมาชิกอส. อ.ทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย สาขาเชียงกลาง กองร้อยทหารพรานที่ 3301...
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยนางนงนภัส คงเมือง นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง  รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ผู้ใหญ่บ้านเฉลิมราช ออกเยี่ยมผู้ประอัคคีภัย ราย นางออน ท้าวคาม...
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วย นางนงนภัส คงเมือง นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง นายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอำเภอ หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานปกครอง/รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างได้มอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า...