เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ กิตติพยุง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 4 พร้อมคณะฯ ออกบรรเทาทุกข์ เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ราย...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์ เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบบ้านให้ครัวเรือนยากจน ในโครงการ พลังบวรรู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยมอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 4 ปี 2564 ให้แก่ครัวเรือนนางสาวอุดม ภารสุวรรณ์ ณ...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ พูลสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาด (หัวหน้ากลุ่มที่ ๑)...