เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ  ร่มไทรทอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์ เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเขาวง รายนางสมหยาด วรรณโนนาม  ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลสระพังทอง...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการ...