เลือกหน้า
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดมีนโยบายที่จะสร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อให้การวางแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์...

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

สรุปผลการดำเนินงาน   การผลิตหน้ากากอนามัย 9,180,142 จำนวนชิ้น   แจกจ่ายให้ประชาชน 7,615,895 ราย     ข้อมูลสรุปตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563 การดำเนินงาน นายกฤษฎา บุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 29 มกราคม...