เลือกหน้า
กระบี่

กระบี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับนางเกวลิน ขาวช่วย บ้านเลขที่...
กระบี่

กระบี่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้โลหิต 79 ราย งดรับโลหิต 16 ราย ได้ปริมาณโลหิต 35,550 ซีซี มีผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะ 3 ราย และประสงค์บริจาคดวงตา 3...
กระบี่

กระบี่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 170 ราย ได้โลหิต 154 ราย งดรับโลหิต 16 ราย ได้ปริมาณโลหิต 69,300...
กระบี่

กระบี่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลำทับมีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 114 ราย ได้โลหิต 133 ราย งดรับโลหิต 24 ราย ได้ปริมาณโลหิต 40,500 ซีซี มีผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะ 4 ราย และประสงค์บริจาคดวงตา 4...
กระบี่

กระบี่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 125 ราย ได้โลหิต 92 ราย งดรับโลหิต 33 ราย ได้ปริมาณโลหิต 41,400...