เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทิรา แก้วกุลปรีชา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยได้ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 2 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จำนวน 2 ราย พร้อมมอบชุดยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อให้กำลังใจและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อำเภอท่าตะเกียบ และอสม.อำเภอท่าตะเกียบ ในพื้นที่ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย