เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่พร้อม พมจ. เลย และอำเภอนาแห้ว เยี่ยม / มอบความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 2 ราย        
1. นางโชค จันทะคุณ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 7 ม.6 บ้านบุ่ง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ผู้สูงอายุ ยากไร้ ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ยังชีพมาจากเบี้ยคนชรา       
2. นายสบาย คำภูมี อายุ 43 ปี ที่อยู่ ม.3 บ.เหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ป่วยติดเตียง ยากไร้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน         
ในการนี้ เหล่ากาชาดมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ครอบครัวละ  2,000 บาท พร้อมถุงเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ ครอบครัวดังกล่าว

Tags: เลย