เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางวิลาวัลย์ คุ้มสุวรรณ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอคำชะอี เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบชุด
ธารน้ำใจ ครัวเรือนละ 1 ชุด จำนวน 51 ครัวเรือน โดยมี นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอคำชะอี ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณพื้นที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร