เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล พร้อมด้วยนางสมจิตร์ สร้อยสำโรง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอหว้านใหญ่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบชุดธารน้ำใจ
ครัวเรือนละ 1 ชุด จำนวน 57 ครัวเรือน โดยมี นายสมศักดิ์  บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วย นางมนัสนันท์  ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร