เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ส่งมอบหน้ากากอนามัย
ผ้าฝ้ายมัสลิน ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย และพ้นภัย ใน “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้ไปรษณีย์เลย นำไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน
2,291 คน คนละ 2 ชิ้น รวม 4,582 ชิ้น เพื่อสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย