เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางเตือนใจ บุตรคุณ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบถุงเครื่องอุปโภค
บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นให้กับครอบครัว นางบุญมา มงคลชัย อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 ม.3 ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย ป่วยอัมพาต ติดเตียง ครอบครัวมีฐานะยากจน
โดยมีบุตรชายเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

 

Tags: เลย