เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่  มอบหมายให้นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จิตอาสา
สภากาชาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ตามโครงการ
กาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ”
ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
65 พรรษา 2 เมษายน 2563  โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 7 ราย ทุนการศึกษาละ 2,000
 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000
บาท  ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น