เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางละม่อม  ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 210 ราย ในพื้นที่  อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 210 ชุด พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  ให้กับประชาชน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น