เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 เมษายน์ 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส และเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านชาวบ้าน และผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -19)
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา รวม จำนวน 5 ราย และได้มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคไว้ใช้เบื้องต้น