เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 23 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันทำ Face Shield บรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทย  ใส่ซองไปรษณีย์และร่วมกันตัดผ้าที่มีสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี