เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 22 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับโรงแรมวังใต้ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
(หน่วยเสริม) “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 61 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 56 ยูนิต (คิดเป็น 19,600 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 5 ราย มีผู้แสดงความ
จำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 1 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบสเตย์คลีมแอลกอฮอล์ เจล
จำนวน 56 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 56 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานระเบียงริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี