เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบ ถุงยังชีพครอบครัวละ 2 ชุด จำนวน 4 ครอบครัว พร้อมด้วยนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร