เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 21 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก
ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ  ที่ปรึกษาฯ  สมาชิกฯ  และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดฯ พร้อมทั้งจิตอาสาพระราชทานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันบรรจุชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบให้กับอำเภอเพื่อนำไป
ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ แกนนำ อสม. ในพื้นที่แต่ละอำเภอ ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น พ้นภัย ร่วมสู้ โควิด-19
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,564 ราย จาก 7 อำเภอ ได้แก่  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านตาขุน อำเภอท่าฉาง
และอำเภอท่าชนะ ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานร่วมมอบชุดธารน้ำใจในครั้งนี้ด้วย