เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 20 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ เสธ.มทบ.45
พ.อ.สมศักดิ์ บุญชรัตน์ รอง เสธ.มทบ.45 พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัชชัยวรกฤศ ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิตร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และ ผู้ที่มาบริจาคโลหิตในกิจกรรม “ถึงเวลา
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยคนไทยต้องช่วยกัน #ให้เลือด ฝ่าวิกฤต  COVID-19” ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง มทบ.45 โดยโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัด
นครศรีธรรมราชและเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานีงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรองเลือดให้กับธนาคารเลือด โรงพยาบาล
ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราชและงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสำหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบาย
ของ พล.ต.วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านที่ 1 ซึ่งมีกำลังพล ครอบครัว และสมาชิกแม่บ้าน ของหน่วยต่างๆ ภายในค่ายวิภาวดีรังสิต มาร่วมบริจาคฯ ทั้งสิ้น 127 นาย
สามารถบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 91 ยูนิต  คิดเป็นโลหิต  31,941 ซีซี