เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนุชจรินทร์ ไชยสัจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
และนายประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ 72 % จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 500 ลิตร และ มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
2,000  ลิตร  เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่าง ๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ
ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและยับยั่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ