เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด
ชุดที่ 1 ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี