เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันจัดเตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยแบบผ้าและทำ Face Shield ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจะนำไป
แจกจ่ายให้กับ หน่วยงานของรัฐบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (โควิด-19)