เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 17 เมษายน 2563 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบซองจดหมายธุรกิจ จำนวน 9,500 ซอง จากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ปราจีนบุรี เพื่อนำไปบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากสภากาชาดไทย เพื่อมอบให้ อสม.
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 40 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำ
ไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี