เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 13 เมษายน 2563 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากผ้าให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน
100 ชิ้น โดยมีผู้แทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ ในการนี้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค
(Face shield) ให้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 55 ชิ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี