เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย จำนวน 745 ชุด ให้กับ 11 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมอบให้นายอำเภอ/ อสม. /ผู้นำชุมชน นำไปมอบให้ความช่วยเหลือผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน
ที่อาศัยอยู่บ้าน หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ /กรุงเทพฯ /จังหวัดเขตปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ในช่วงระยะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีปัญหาด้านการครองชีพ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว