เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางเตือนใจ บุตรคุณ ที่่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมือง เทศบาลตำบลนาโป่ง ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือบ้านผู้ประสบวาตภัย รายนายสมพวย แก้วชัยยะ
อาศัยอยู่บ้านหนองบอน หมู่ที่่ 8 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมมอบเครื่องถุงอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวรายดังกล่าว
โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นผู้นำมอบในครั้งนี้

Tags: เลย