เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 13 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ (หน่วยเสริม) เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต  จำนวน 50 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 42 ยูนิต (คิดเป็น 14,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบสเตย์คลีมแอลกอฮอล์ เจล จำนวน 50 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 50 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโดม โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี