เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 8 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ไปมอบเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น และ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจ
ภูธรกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์และข้าราชการตำรวจ
เป็นผู้รับมอบฯ