เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 8 เมษายน 2563  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ไปมอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี
นางสุวันดี เนตรพุกกณะ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการตำรวจ เป็นตัวแทนรับมอบฯ และข้าราชการตำรวจ เป็นตัวแทนรับมอบฯ