เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวน 9 ราย ณ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 9 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ให้กำลังใจในเบื้องต้น และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประสบวาตภัยและประชาชนผู้มาร่วมงาน โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในการมอบ