เลือกหน้า

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางปุณรีย์ นวลมาก ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่นางสาวซารีนา ยะโกะ ศึกษาอยู่มัธยมปลายปีที่ 5 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แว้ง จังหวัดนราธิวาส