เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของบุบฝา คำตัน บ้านเลขที่ 209 หมู่ 9 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1  ชุด พัดลม 1 เครื่อง ผ่าห่ม 1 ฝืน หม้อสุกี้ 1 เครื่อง