เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมและให้กำลังใจ
พร้อมมอบหน้ากากแบบผ้า  จำนวน ๒๐๐ ชิ้น แก่ประชาชนที่เข้ารับการคัดกรองหลังจากเดินทางมาจากต่างจังหวัด และประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ได้มอบชุดเครื่องดื่ม
กาแฟ ผลิตภัณฑ์ลูกหยี แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ณ ศูนย์คัดกรองโรค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี