เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ประสานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ขอความร่วมมือเครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน
และจิตอาสา กลุ่มนายต่อศักดิ์ แซ่ลิ้ม กรรมการเครือข่าย OTOP, นางศิริวรรณ พิเศษ ร้านตัดเสื้อ วรรณ ณ สวย (จิตอาสาตำบลปากล่อ) อำเภอโคกโพธิ์
กลุ่มนายอุเซ็ง เบ็นนูรุดดีน กำนันตำบลบาราโหม (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) พร้อมด้วย กลุ่มแม่บ้านบาราโหม และ กลุ่ม BARAHOM BARZAAR
(นางสาวฟารีดา กล้าณรงค์) และทีมงานจิตอาสา เร่งดำเนินการตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จากผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ตามแบบที่สภากาชาดไทย
กำหนด จำนวน 1,000 ชิ้น