เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสานอาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา และจิตอาสา ร่วมดำเนินการตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า
” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จากผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน
1,000 ชิ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะนี้ สามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า
“โครงการ สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19)
จากผ้าฝ้ายมัสลินที่มีสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ได้แล้วบางส่วน กำลังเร่งดำเนินการผลิตเพื่อให้ทันต่อความต้องการ