เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางอรทัย แก้วประดิษฐ์ ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานี นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19)
จำนวน 200 ชิ้น แจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาถนนทางเข้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง ผบ.ร.153/หน.คณะทำงานฯที่ ๒ และคณะร่วมกับ
สมาชิก อรบ.กองพันเมืองที่ 1,2 ร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมฉีดน้ำทำความสะอาดถนนสองข้างขาง และมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19)