เลือกหน้า

วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอพร้าว จำนวน 8 ราย อำเภอฝาง จำนวน 24 ราย อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 18 ราย อำเภอฮอด จำนวน 39 ราย อำเภอสันป่าตอง จำนวน 4 รายและอำเภอไชยปราการ จำนวน 2 ราย เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายให้กับผู้ต้องกักตัว 14 วัน ที่เดือดร้อนและมีฐานะยากจนตามที่มีผู้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทยต่อไป