เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 เมษายน 2563  นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ยากไร้เวลาเดินทางเข้ามารับบริการโรงพยาบาลเลย
เป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย