เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 1 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัสุราษฎร์ธานี ได้ไปแจกหน้ากากอนามัย
แบบผ้า จำนวน 50 ชิ้น ให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ จุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กม.44
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเจลล้างมือ จำนวน 50 หลอด และ Face Shield จำนวน 60 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่
โดยมี นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย