เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัสุราษฎร์ธานี
ได้ไปแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (โควิด-19) แยกบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเจลล้างมือจำนวน 10 หลอด ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี
พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย