เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบ Face Shield Mask จำนวน 470 ชิ้น ให้กับสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

Tags: เลย