เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยจิตอาสา ช่วยบรรจุถุงเครื่องอุปโภค บริโภค
สำหรับผู้กักตัวจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID -19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนกับสถานการณ์ดังกล่าว ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย