เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางกรรณิกา สุริยะวงค์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย คือ
1. นางสาวหทัยทิพย์ ฟองจำ อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 66 หมู่ 10 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2.นางคิด หัวนา อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ 7 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา