เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19