เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ คนไข้และญาติผู้ป่วย รวมถึงประชาชน
ที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พยาบาล จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เป็นตัวแทนรับมอบฯ โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพออีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตร
ฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)