เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 38 ราย ณ บ้านโสกโดน  ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 38 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น
และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประสบวาตภัยและประชาชนผู้มาร่วมงาน โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี