เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย แจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น และอาหาร ขนมให้กับประชาชน ผู้โดยสารที่เดินทางมายังบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย โดยร่วมกับ จังหวัดเลย สาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย และเทศบาลเมืองเลย
ตรวจคัดกรองผู้โดยสารรถประจำทาง ที่เดินทางเข้าและออก พร้อมดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งฯ จัดจุดบริการเจล , สเปรย์ล้างมือ และบริการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายแก่พนักงานขับรถและประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำทีมตรวจคัดกรองและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในครั้งนี้

Tags: เลย