เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอน้ำโสม โดยมี ผู้บริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 139 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 105 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 42,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
5 ราย อวัยวะ 5 ราย พร้อมมอบใบประกาศ และเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง ให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้