เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิต
ระดับมืออาชีพแก่เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งได้รับมอบจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และคณะฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อให้ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิกนำไปมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอหนองจิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานด้านสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมี ผู้แทนที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก ร่วมรับมอบ