เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวปวีณา เพชรสุริยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จำนวน 50 ชิ้น มอบให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี แจกจ่ายแก่เด็ก, เยาวชน กลุ่มเป้าหมายที่พักพิงชั่วคราว และเจ้าหน้าที่บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมรับมอบ